lời nhắc

Thưa mọi người tôi đã chuyển qua noveltoon với hai bộ là

Quá khứ của siyuki theo tu tiên ở những tập đầu còn sau thì không có
Còn rimuru và siyuki xuyên qua lớp học ma sói chắc mọi người đã biết rồi nên sẽ không giới thiệu nữa ai rảnh thì qua ủng hộ mình ở hai bộ này nha và mình vẫn sẽ đang bên này nhưng tần suất sẽ ít đi mong thông cảm

Bình luận