Truyện bởi: Siyuki_tempes
1 truyện
[TENSURA slime x lhms ]rimuru lạc vào lớp học ma sói

lần đầu viết mong ah e ko chê

565 11 20