Vài Câu

Câu chuyện này còn có truyện của bùn nhơ và mẹ kế nữa nhưng mình không có thêm vào được nên các bạn có thể vào web của tác giả đọc tiếp nha.


Có ai nghĩ bùn nhơ có mối liên hệ gì đó với mẹ kế như mình hong 🤫🤔

Bình luận