Truyện bởi: vuabhsjsbg
1 truyện
⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]

Truyện này viết về cuộc đời Valt (tui tự chế). Nên không phải mới vô Valt đã chơi beyblade hay đã quen hết người trong cốt chính, mà phải từ từ.... Dô nhớ đọc kĩ chap đầu tiên, tui nói một số việc Ai bị chứng "phải giống cốt truyện" thì lui nha. Tui bóp méo, lạng lách, chỉnh sửa, thêm bớt cho nó "đi" luôn. Lúc tui coi beyblade tự nhiên nghĩ ra cốt truyện này, nên viết ra cho đã cái nư chứ có một mình biết thì sao chịu nổi 😝. Và tui viết cho vui

26.3K 96 5.1K