Tìm kiếm: connhieuotplam
5 truyện
[Strange H × Dlow] Sweetheart

School life, occĐừng đem truyện đứa con đầu lòng của tớ ra khỏi watt nhé🫶Hay bí idea nên lâu lắm mới ra chap, viết sech ngu nên ít sech

7.5K 17 564
Cô thành Tứ Xuyên

Tạm drop, hè 2024 viết tiếp.Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó.Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay.Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-

2.7K 9 540
(Tokyo revengers) các ông thầy này bị sao ý

truyện đầu tay mong giúp đỡ.hay bị nhảy chữ nên sai chính tả mong bỏ qua.không biết ghi gì nên các bạn vào xem đi rồi biết

288 1 20
[ LingHuang ] Call my name at the night baby

có sai chính tả, nếu gây khó chịu cho ai thì tớ rất xin lỗi ạ1 big waring khác đó chính là cả diễn biến câu chuyện trên chỉ là đều dựa theo chí tưởng tượng của tớ, không có thật nên các cậu xin đừng đề 2 thứ thật giả này lên nhau ạ.

162 1 21