Truyện bởi: salamilasama
2 truyện
(Đồng Nhân Hunter ) Bộ 3 siêu quậy( drop )

Đây là chuyện có hai tác giả nha mọi người, đó là Sai và Mil Chuyện này không bắt buộc ai mọi người không muốn đọc có thể click back.

488 5 26
(Đồng Nhân Fairy Tail ) Nhóm S tham chiến

Sky và Saruma là đối thủ của nhau. Trong một lần 2 người lỡ chọc tức thần Lên được xuyên không.

1.2K 4 28