Truyện bởi: mongtieuthanvan
4 truyện
Ngũ Hành Thiên - full

Ngũ Hành Thiên - Phương TưởngLời giới thiệuTrong thế giới tu tiên chia rõ hai khu vực tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn. Nhưng đến một ngày Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối cùng của người tu chân.Cũng may đã có một người thanh thiên từ cựu thổ thấp kém, chịu đựng giày vò thân thể thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được cơ hội vào Ngũ Hành Thiên đào tạo sâu.Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở thành thiếu niên mạnh mẽ, có bản năng chiến đấu như dã thú gây lên một hồi bão táp hoa lệ.

4.1K 8 26
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - full

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

73.9K 9 366
Đại Chúa Tể - full

Đại Chúa Tể - Tác giả Thiên Tằm Thổ ĐậuLời giới thiệu:Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn.Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địaTây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch....Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm?Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

294.5K 30 1.4K
Huyền Giới Chi Môn - full

Huyền Giới Chi Môn - Tác giả Vong NgữLời giới thiệuHắn là một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả. Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi. Mời các bạn đón xem hắn là ai và làm nên được những chuyện gì qua truyện Huyền Giới Chi Môn nhé.

57.1K 13 285