Truyện bởi: its_rhyme
6 truyện
chuyển ver • heejake • ảnh đế

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, HE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)

3.1K 33 311
chuyển ver • heejake • trai thẳng giúp trai thẳng

Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng.Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, H văn, HE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)

4K 22 389 Full
chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tự

Tác giả: Trì Đại Tối Cường.Thể loại: Đam mỹ, ABO, H văn, HE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)

1.8K 14 185
chuyển ver • heejake• khố hạ chi thần

Tác giả: Thiên Nhất.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, HE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)Trong này Jake sẽ hút thuốc và lớn tuổi hơn Heeseung nha. Và tần độ H sẽ khá dày nữa 😗

162 2 12
chuyển ver • heejake • khi tôi bị giáo bá theo dõi

Tác giả: Đậu Hoa Hoa Tinh Nhân. Thể loại: Đam mỹ, đoản H văn, HE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)

4.1K 18 338 Full
chuyển ver • heejake • chim hoàng yến bị cầm tù

Tác giả: Tiểu Nam.Thể loại: Đam mỹ, cưỡng chế yêu, đoản H văn, OE.( vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻)

2.6K 23 226 Full