Truyện bởi: LndaLi
2 truyện
Đồng nhân Kuroko no Basket - Nữ Vương Toàn Năng

Sẽ như thế nào nếu Thế hệ kỳ tích GoM có thêm một quản lí, ngoài ra người đó con là quan sát viên, là chiến lược gia của nhóm và còn là ...

2.9K 13 236
( Tống ) Ta chính là trân bảo

Sẽ như thế nào nếu một cô tiểu thư của một đại gia tộc của một đế quốc bị teo nhỏ lại. Và sẽ như thế nào nếu cô ấy xuyên không đến các thế giới phim hoạt hình và anime. Mục đích là phá tanh bành cốt truyện chứ sao nữa. Nào chúng ta cùng theo chân cô tiểu thư nhỏ xuyên không đến các thế giới hoạt hình nào!!!

2.6K 13 246