Truyện bởi: Kynnoru
2 truyện
Để anh nói yêu em.!

Thượng đế ban em cho anh một cách bất ngờ.Thượng đế cũng mang em đi một cách bất ngờ như thế.Còn lời anh hứa anh vẫn chưa thực hiện được.Xiumin à.! Về với anh đi được không?. Để anh có thể nói cho em nghe câu anh yêu em mỗi ngày.!

148 1 22 Full
OneShort Cậu Bé Cầu Vồng

Mình cực cuồng couple Lumin. Giờ dù họ có xa nhau đi nữa thì trong lòng mình tình yêu của họ là mãi mãi.

215 1 18 Full