Truyện bởi: FuyuTuna
79 truyện
【KHR+BSD+Conan/Xem Ảnh Thể】 Vị kia thủ lĩnh, quá mức ưu tú - Bắc hẻm nam miêu ✨️

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18461419_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Bắc hẻm nam miêu ✨️https://xiaoyouzizhenhaochi.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.8K 4 179
【All27/Xem Ảnh Thể】 Ta kia chưa từng gặp mặt BOSS - Thừa Lưu Phiếm Tinh Thuyền

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18477545_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Thừa Lưu Phiếm Tinh Thuyềnhttps://ranxiudulunhui.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

8.4K 15 845
【All27/Xem ảnh thể 】Chúng ta thế giới khoan thai tới muộn

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19488905_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Đặchttps://tetexingyushijie.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

16.6K 38 2.3K
【All27/Xem Ảnh Thể】 Phi Điển Hình Xem Ảnh-Lướt Qua

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17514524_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Lướt Quahttps://xinjinjumin197516195161.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

3.5K 10 444
【All27/Lính gác dẫn đường】Ode Vento Ovest / Tây Phong Ca

Nguồn:https://fangcio.lofter.com/post/1d0d9573_f1cc43f_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Quầng thâm mắt tụ tậphttps://fangcio.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

133 2 14
【All27/Xem ảnh thể】Như vậy tương lai là chân thật tồn tại sao - Đêm san lam

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17956143_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Đêm san lamhttps://lianyi91978.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

2.7K 13 343
【All27/Xem ảnh thể】 Thế giới ký ức

Nguồn:https://lianyi91978.lofter.com/post/31b24f62_2b9bc5b9b_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Đêm san lamhttps://lianyi91978.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

642 4 132
【All27/KHR×Mob Psycho 100】 Xem ảnh

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19592791_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Lận phong đườnghttps://linfengtang.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

988 16 203
(Hoàn)【All27/KHR×Conan】Golden Apple

Nguồn:https://archiveofourown.org/works/38129737/chapters/95253565_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Crabwinehttps://udisj0.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

394 8 36
【All27/Xem ảnh thể】 Vongola thức tầng tầng sợ hãi

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19396863_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Thu tử sương mù ( cự tuyệt mông đạo cụ )https://fengjingyijiu62386.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

697 3 92
【Tổng hợp đồng nhân KHR All27】

Nguồn: Từ nhiều tác giả khác nhau, sẽ để nguồn ở trên đầu mỗi truyện.___________________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

23.2K 126 1.8K
【All27 | Khr/Conan】 Grayscale/ Hôi Giai (Thước Xám) - Bổ Túc / Complementary

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17130983【Gia kha】 Hôi GiaiNếu Sawada Tsunayoshi là xưởng rượu người ngoài biên chế_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Bổ Túc / Complementaryhttps://arisulili.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

3.2K 35 324
(Hoàn)【KHR×Conan】Tiến sĩ gia bắt cóc án

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16432069_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Cát áo lóthttps://xiaoyi-qi.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

583 3 73 Full
【All27/Tương lai】Khế ước - Limlu(là cái FW điên cuồng bãi lạn trung )

Nguồn:https://vento-s.lofter.com/post/1d470c6e_2ba84e852_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Limlu ( là cái FW điên cuồng bãi lạn trung )https://vento-s.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

178 1 14
[Bị Xóa]【All27】 Trừu tạp sau, tiến vào một thế giới khác - Đông thổ đường đường

Nguồn:https://yolanda94288.lofter.com/post/74463445_2ba06973f_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Đông thổ đường đườnghttps://yolanda94288.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

201 1 25
(Hoàn)【All27/KHR×Conan】Tuyết Quốc đoàn tàu giết người án kiện - Aphrodite

Nguồn:https://he323757.lofter.com/post/2022a2a7_2ba825256_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Aphroditehttps://he323757.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1K 5 135
【All27/KHR×Conan】Sawada Tsunayoshi cùng cảnh giáo tổ dán dán chuyện xưa

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=14388325_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Dao Trì thanh điểuhttps://987268196.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

2.9K 16 350
[Bị Drop]【All27 / Xem Ảnh Thể 】 Nghe Nói Chúng Ta Giữa Có Cái Phản Đồ

Nguồn:https://xinjinjumin7334180.lofter.com/post/76478220_2b90642c3【All27 / Xem Ảnh Thể 】 Nghe Nói Chúng Ta Giữa Có Cái Phản Đồ - Tự Hưu Quan Một Cho Mỗi Cái Não Động Một Cái Gia•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Tự Hưu Quan Một Cho Mỗi Cái Não Động Một Cái Giahttps://xinjinjumin7334180.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad: @FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

297 1 33
[Bị Drop]【All27/phát sóng trực tiếp+làn đạn thể】 Hàng Không Thiên Khải

Nguồn:https://nanqiu11659.lofter.com/post/31f44542_2b9837307_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Oa oa lẩm bẩmhttps://nanqiu11659.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.2K 6 143
[Bị Xóa]【All27/Xem ảnh thể/KHR+BSD】Nghe nói thật sự có thần

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19480949_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Nghêu sò tập đoàn người ngoài biên chế nhân viên công táchttps://xinjinjumin891547069274.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

347 1 22
【All27】Toàn dân phát sóng trực tiếp cứu vớt thế giới ta nên thế nào mạng sống

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18732229_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Song sinh chung hoàng 【 không được đánh rắm cổ! 】https://shuangshengzhonghuang.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.6K 8 163
【All27/KHR×Conan】 Ta Hawaii bằng hữu

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19714247_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Trống rỗnghttps://beifuyonghengtuixuemingyundehuangzi.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

166 1 23
【All27/Xem ảnh thể + Trừu tạp】...Đột nhiên biết chính mình là chúa cứu thế...?!

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19471790_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Re.Kỳ đêm thùhttps://re76271994.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

2.3K 9 250
【All27/Xem ảnh+Trừu tạp】Luận, chúng ta Juudaime những cái đó chiến đấu chi tiết

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19673485_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Nhược Hi thành nhứhttps://ruoxichengxu.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

687 3 64
【All27/KHR×Conan】Cái kia thủ lĩnh, ôn nhu lại cường đại

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19408989_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Ngủ liền ăn bảy giây cáhttps://bailianyun880.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.5K 5 165
【All27/🦊27】Hồ ly tinh từ từ thành tiên lộ

Nguồn:https://wumingyuliang.lofter.com/post/20501d30_2baa8919d_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về Vô danh vũ lạnhhttps://wumingyuliang.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

770 20 179