Truyện bởi: Bunbohuefulltopping
7 truyện
[ĐM/EDIT] ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI! - TAM THIÊN MỘNG TỰ BÌNH SINH

Tên khai sinh: 不准跟我说话! (Bất chuẩn cân ngã thuyết thoại) Họ tên cha/mẹ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh. Họ và tên người giám hộ cũ: Mozzarelluoi; Kiến Tự Như Ngộ. Họ và tên người giám hộ hiện tại: Bún Bò. Thời gian giám hộ: 40 - 119 tuổi. Nơi sinh: Trung Quốc. Nguyên quán: jjwxc. Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: wikidichvip. Chỗ ở hiện nay: Wattpad: Bunbuhuefulltopping Wordpress: Bunbofulltopping

179 7 7
[ĐM/Edit] TÍCH LAN MỘC CỐT - TƯỞNG PHÓNG GIẢ

Tên khai sinh: 息兰木骨 (Tức lan mộc cốt) Họ tên cha/mẹ: Tưởng Phóng Giả. Họ và tên người giám hộ hiện tại: Bún Bò. Thời gian giám hộ: 0 - 38 tuổi. Nơi sinh: Trung Quốc. Nguyên quán: Gongzicp. Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: wikinu. Chỗ ở hiện nay: Wattpad: Bunbuhuefulltopping Wordpress: Bunbofulltopping

67 2 6
[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌA

Tên khai sinh: 穿成傻王爷的炮灰男妃 (Xuyên thành sỏa vương gia đích pháo hôi nam phi) Họ và tên cha/ mẹ: Ngu Họa Họ và tên người giám hộ: Bún Bò Thời gian nuôi: 1 - 39 tuổi Nơi sinh: Trung Quốc Nguyên quán: jjwxc Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: wikinu Chỗ ở hiện nay: • (wattpad) Bunbohuefulltopping • bunbofulltopping.wordpress.com

6.9K 21 628
[ĐM/Edit] TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN TRAI Ở VEN ĐƯỜNG - CÚC GIA TIỂU TAM GIA

Tên khai sinh: 路邊撿了個男朋友 (Lộ biên kiểm hữu cá nam bằng hữu) Họ và tên cha mẹ: Cúc Gia Tiểu Tam Gia. Họ và tên người giám hộ: Bún Bò.Thời gian nuôi: 1 - 63 tuổi.Nơi sinh: Trung Quốc. Nguyên quán: yilinwenxueNơi đăng kí hộ khẩu thường trú: wikidthChỗ ở hiện nay: • (wattpad) Bunbohuefulltopping. • jzrw666.wordpress.com.

102 6 12
[ĐM/Edit] BỖNG NHIÊN SONG TRỌNG SINH NGAY NGÀY KẾT HÔN CÙNG KẺ THÙ - LÂM TRI LẠC

Tên khai sinh: 和宿敌结婚当天一起重生了 (Hòa túc địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh) * "Trọng sinh" là sai, nhưng chúng mình xin phép vẫn giữ nguyên như nhà dịch cũ ạ.Họ và tên cha/ mẹ: Lâm Tri Lạc.Họ và tên người giám hộ cũ: Dẹo.Họ và tên người giám hộ hiện tại: Bún Bò. Thời gian giám hộ: 55 - 105 tuổi.Nơi sinh: Trung Quốc.Nguyên quán: jjwxc.Nơi đăng kí hộ khẩu thường chú: Wikidth.Chỗ ở hiện nay: Wattpad: Bunbohuefulltopping.Wordpress: Bunbofulltopping.

3.1K 18 315
[ĐM/Edit Hoàn] QUÁN CƠM NHỎ Ở TIỂU KHU HỘI XUÂN - Lí Tô

Tên khai sinh: 绘春里的小饭馆 (Hội xuân lí đích tiểu phạn quán) Họ và tên cha/ mẹ: Lí Tô Họ và tên người giám hộ: Bún BòThời gian giám hộ: từ 0 - 15 tuổiNguyên quán: jjwxcNơi đăng kí hộ khẩu thường trú: wikidichChỗ ở hiện nay: (wattpad) BunbohuefulltoppingBunbohuefulltopping.wordpress.com

12.6K 16 646 Full
Vũng bùn [HOÀN]

Tác giả: Tô Tô (@nnminhchauu) Req for fb Huỳnh Mỹ TúLệ Duyên x ĐàoGL

163 1 15 Full