Tìm kiếm: krisfanfic
2 truyện
Krishan....

đây là những đoạn nói chuyện điện thoại,.... của hai bạn mong mọi người quan tâm và ủng hộ :))

2.6K 9 137
[K] ChanBaek giận nhau rồi [Oneshot] [ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo]

3K 1 74