Tìm kiếm: blazesol
1 truyện
𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿 - 𝗯𝗹𝗮𝘀𝗼𝗹 | Hi, Roommate!

Chấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi.----⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTác giả gốc @landoitencuoicung66Couple gốc: Jisung x ChenleChuyển Ver: @HishiraniCouple chuyển: Blaze × SolarTên các nhân vật khác được edit ngẫu nhiên.

374 6 50