[Translating] Bác sĩ giả mạo vô sỉ

Tác giả: Nhất Căn Thảo
Translator: Wookie


———————


Thể loại: 1v1, H, He, ngọt sủng.
Tình trạng: Translating~


Giới thiệu:


Câu chuyện về bác sĩ lãnh cảm bị bác sĩ tâm lí giả cứu chữa.


Câu chuyện của họ không thể tách rời khỏi giường.


Nguyên tác tên truyện là "Bác sĩ cứu giúp em với" nhưng vì nó khá giống với tên truyện "Bác sĩ giúp em" nên mình đổi tên khác nhé.


*** Chú ý:
Đăng duy nhất tại Media365/Raining Missyou

Bình luận