Part 15

Chuyện là cái fanfic kia tui sẽ bỏ dở, thực sự thì nội dung ấy rất có tiềm năng để khai thác nma tui bí quá, nên hôm nay tui đã xé cái bản thảo đó đi rồi;')))

Thực sự rất muốn đền bù cho các bạn vì đã off rất lâuuuuuuuu nma hiện tại tui bí quá. Ai có ý tưởng gì thì đóng góp giúp tui với nha <33

Bình luận