Chap 4

-Ông anh à, chạy hết nổi rồi thì bỏ cuộc đi, đừng chọc vào người đã có chủ, Gon và Killua là của nhau- Kenna


Mil: sau khi Sai viết câu này có ai trả lời đúng không vậy??


"....." Leorio


- Hức...hức....anh Kil cướp anh Gon của Nacagi


Sai: hơi hơi ATSM xíu, đúng hơn là ...( tự nghĩ không nghĩ ra từ )


- a.a ... Nacagi không phải, không phải, bọn anh chỉ là bạn- Gon


....


- là ai sao lại biết tên tôi- Killua


-Ê, bảo. Bạch liên hoa, tao là nữ mày không phải nam thì ông này hỏi ai - Kenna


- Thứ nhất tớ...tớ không phải bạch liên hoa, ...thứ 2 anh Killua phải gọi Nacagi chứ * giả tạo *


- Cậu là ai sao lại mắng Nacagi * bao che *- Gon


-* đơ * Na...Naca...Nacagi... khốn- Kenna


Quỷ ơi phù hộ..., con gặp con nhỏ Nacagi giả tạo rồi T_T


- Sao...sao chả đứa nào trả lời câu hỏi có mỗi 8 chữ cái của đại thiếu gia ta ( Sai: khoan... khoan ổng làtam thiếu mà)... *nổi lửa đùng đùng*- Killua


- *trốn* Kenna không muốn chơi với Nacagi, ta đi đây.


Sai: ồ ông bụt.


* mặt không hiểu * a ra thật sự là con đó, hừ coi bộ không phải mỗi mình xuyên không.


------------------- lại phân cách --------------------------


- Đến đích rồi kìa 2 a..anh, chỉ còn một đoạn thôi..- Nacagi 


- Đua thôi...- Gon/ Kil


Bị bỏ rồi - Nacagi


- 2 a.. anh chờ.. em-  Nacagi * thở *


Bọn mình đến đây do quyển sách đó thì chắc Lala cũng ở đây, nhưng tìm khó lắm,Nacagi thìquá âm mưu nếu không phải hôm nay gặp thì..., còn Lala thìquáquậy đi, suốt ngày la cà không ở một chỗ vậy tìm sao? - Kenna *thất thần*


BỊCH !!


AA..., mình đụng vào ai à?? - Kenna *ôm đầu*


----------------thông báo------------------


Tui mk sẽ drop chuyện này do tình cảnh bắt buộc.sorryyyyy 

Bình luận