Lâu ngày không gặp nhé

Nhiều người hỏi thăm tôi lắm ý... Nhiều hơn tôi nghĩ nữa.

Truyện vẫn sẽ viết tiếp, không có ngừng đâu đừng lo.

Nói thiệt là giờ vẫn buồn đấy, dù gì chuyện này cũng đâu phải nói qua là qua. Hẹn mọi người một tuần nữa nhé, bữa đó tôi hết bệnh rồi sẽ ra chap mới, hết nữa tháng qua là tôi bệnh đấy, nghe tin ba xong tôi cũng nhập viện luôn. Giờ chỉ còn ho với sổ mũi chút ít thôi.

Bình luận